Công ty TNHH Thảo Dược Ông Ba Đất Phèn

Công ty TNHH Dược phẩm Dược liệu Khánh An được thành lập năm 2006. Từ năm 2017 đến nay Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Thảo Dược Ông Ba Đất Phèn. Ngày 19/09/2017 Công ty TNHH Thảo Dược Ông Ba Đất Phèn mở chi nhánh tại Khu phố 3, Thị Trấn Bình Phong Thạnh, Huyện Mộc Hóa, Tỉnh Long An.