Công ty TNHH STARmed

Công ty TNHH STARmed là một công ty trẻ và đang phát triển nhanh chóng từ Hàn Quốc, chuyên về công nghệ cắt bỏ tần số vô tuyến.