Công ty TNHH Sản Xuất và XNK Thực Phẩm Chức Năng Asean (ASEAN FUNCTIONAL FOODS CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XNK THỰC PHẨM CHỨC NĂNG ASEAN

Tên giao dịch: ASEAN FUNCTIONAL FOODS CO.,LTD

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Ngày cấp giấy phép: 24/04/2015

Ngày hoạt động: 24/04/2015 (Đã hoạt động 5 năm)

Trạng thái: Đang hoạt động