Công ty TNHH Medicon (Medicon Co., Ltd.)

Medicon Co., Ltd. là nhà sản xuất trang thiết bị y tế tại Việt nam. Lĩnh vực chính của Medicon là nghiên cứu, sản xuất trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro và các trang thiết bị y tế gia đình.

Đối tượng phục vụ của Medicon là các cơ sở y tế chuyên nghiệp như phòng khám, bệnh viện cũng như cá nhân dùng tại gia đình.

Trong quá trình hội nhập cùng thế giới, Medicon luôn luôn mong muốn tìm kiếm đối tác tốt để cùng nghiên cứu và sản xuất ngày càng nhiều sản phẩm mới, phục vụ khách hàng tốt hơn.