Công ty TNHH Hóa chất và Mỹ phẩm Quang Xanh

Công ty TNHH Hóa chất và Mỹ phẩm Quang Xanh là công ty sản xuất và phân phối các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm trên toàn quốc.