Công ty TNHH Dược phẩm USAPHA (USAPHA CO .,TLD)

Tên doanh ngiệp: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM USAPHA
Tên giao dịch:USAPHA CO .,TLD
Mã số thuế:0101747768
Ngày cấp:17/08/2005
Tình trạng hoạt động:Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)