Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Tâm

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUẬN TÂM
Tên giao dịch: THUAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: THUAN TAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Mã số thuế: 0106180916
Ngày cấp giấy phép: 20/05/2013
Ngày hoạt động: 20/05/2013
Giấp phép kinh doanh: 0106180916