Công ty TNHH dược phẩm SHP

Công ty TNHH dược phẩm SHP được thành lập vào ngày 22-04-2020 có mã số thuế là 0700838196.