Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên Doanh Tony Pharma

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên
Mã số thuế: 0315804131
Ngày cấp giấy phép: 23/07/2019
Ngày hoạt động: 23/07/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động.