Công Ty TNHH Đông Dược Dân Lợi

Ngành nghề kinh doanh:

- Khám và chữa bệnh bằng phương pháp Y Học Cổ Truyền.

- Sản xuất, kinh doanh Dược liệu, Vị thuốc, Thuốc Y Học Cổ Truyền

- Kinh doanh và phân phối thuốc thành phẩm từ dược liệu

- Kinh doanh và phân phối thực phẩm chức năng

- Nuôi trồng và thu mua cây dược liệu, cây thuốc Nam

- Xuất nhập khẩu dược liệu