Công ty TNHH Công nghệ cao Đông Nam Dược Bất Phúc

Công ty TNHH Công nghệ cao Đông Nam Dược Bất Phúc có mã số thuế 0108181619, do ông/bà Nguyễn Tiến Mạnh làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 12/03/2018. Công ty TNHH Công nghệ cao Đông Nam Dược Bất Phúc có tên giao dịch là BPM PHARMA CO., LTD.