Công Ty CP Meiko Automation - Việt Nam

Công ty Cổ phần Meiko Automation 90% vốn FDI của tập đoàn điện tử Meiko Electronics tại Nhật Bản.
Lí do thành lập: Thành lập từ năm 2019 với định hướng và phương châm của Công là trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về công nghệ, sẽ nghiên cứu các sản phẩm mà Việt Nam chưa có hoặc chưa có hàm lượng công nghệ cao như (Hiện tại: Forklift không người lái, Drone, Thiết bị PCCC, AI). Công ty đang sản xuất các thiết bị công nghệ cao bán sang thị Trường Nhật bản, sắp tới là Đài Loan, Trung Quốc.