Công ty cổ phần ong mật Ban Mê Thuột

Tên giao dịch
      - Tiếng Việt: Công ty cổ phần ong mật Ban Mê Thuột.
      - Tên giao dịch: Ban Me Thuot Honey Bee JSC.
Tôn chỉ mục đích
      - Sáng tạo không ngừng trong ngành ong mật.
      - Mang đến khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.
      - Chiếm lĩnh thị trường trong nước, tiến công vững chắc vào thị trường Mỹ, Nhật, EU...
      - Phát triển công ty bền vững.