Công ty cổ phần Ellie

Tên quốc tế: Ellie Joint Stock Company.
Tên viết tắt: Ellie JSC.
Ngày hoạt động: 2015-06-12
Mã số thuế: 0313297165