Công ty cổ phần dược VTYT Quảng Ninh (QUNIPHARCO)

Qunipharco tự hào là Công ty Dược phẩm Việt Nam có những bước tiến vững chắc và luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong công tác quản lý, sản xuất và kinh doanh theo các tiêu chuẩn quốc tế: Công ty Dược đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu và sản xuất thuốc từ cây dược liệu (năm 2015).