Công ty cổ phần dược phẩm xuất nhập khẩu Tâm Phúc

Tên giao dịch: TAM PHUC PIE.,JSC
Tên viết tắt: TAM PHUC PIE.,JSC
Ngày cấp giấy phép: 18/06/2013
Ngày hoạt động: 13/06/2013
Giấp phép kinh doanh: 0900862284