Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2

Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2 được thành lập năm 1984. Công ty Vimedimex hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và y tế, chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm y tế và dược phẩm tại Việt Nam và quốc tế.