Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Vân Tiên

Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Vân Tiên có tên quốc tế là VAN TIEN MEDICAL EQUIPMENT AND PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY. Công ty cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Vân Tiên bắt đầu hoạt động ngày 23-12-2008.