Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Sinh Học Y Tế

- 1988: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế được thành lập với tên gọi đầu tiên là Xí nghiệp Vật liệu sinh học MEBIFAC, theo quyết định số 103/QĐ-UB ngày 11/6/1988 của UBND TP Hồ Chí Minh, tiền thân là một phân xưởng của Công ty YTECO, với mặt hàng chủ yếu Chỉ phẫu thuật và chuẩn bị tiếp nhận dự án viện trợ sản xuất vòng tránh thai của UNFPA với hơn 30 CBCNV với số vốn ban đầu là 390 triệu đồng. 

- 1993: Đổi tên thành XN Dược phẩm & Sinh học y tế theo Quyết định số 105/QĐ-UB, ngày 22/03/1993 của UBND TP.HCM, tiếp nhận một phân xưởng của XN Dược phẩm 2/9. Sở y tế ra quyết định về việc giao phần vốn quốc doanh xí nghiệp C.F.H.D Kính An Tài và số nhân sự cho Xí nghiệp dược phẩm sinh học y tế quản lý, đưa tổng số CBCNV xí nghiệp lên gần 200 người, đồng thời mở rộng thêm nhiều mặt hàng như: dược phẩm, sản phẩm kính, các mặt hàng sinh học. 

- 1996: Tiến hành xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc viên, cốm bột.

- 07/1998  Công ty được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN cho dây chuyền sản xuất thuốc viên, cốm, bột Non Betalactam. Trở thành 1 trong 5 đơn vị trên toàn quốc và  là đơn vị đầu tiên của TP HCM đạt tiêu chuẩn GMP trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm được Cục Quản lý Dược công nhận. 

- 2000: Sáp nhập Công ty Dược và các sản phẩm Sinh học (Biopha) vào Xí nghiệp Dược phẩm và Sinh học y tế theo Quyết định số  2950/QĐ-UB-VX ngày 12/5/2000 của UBND TP.Hồ Chí Minh. 

- 2001: Lập dự án xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN tại khu Công nghiệp Tân Bình theo chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư của UBND TP. 

- 05/2002: Khởi Công xây dựng nhà máy mới với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 52 tỷ đồng trên diện tích đất 14.500m2. 

- 07/2003 : Thành lập Doanh nghiệp liên doanh có tên Công ty Liên Doanh Dược Phẩm Mebi- Austrapharm giữa Xí nghiệp Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế và Austrapharm Queenland PTY.,Ltd theo quyết định số 2341/GP của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

- 08/2003: Một dây chuyền đầu tiên sản xuất thuốc viên nhóm Betalactam đi vào hoạt động tại nhà máy mới. 

- 2004: Chuyển toàn bộ nhà máy trong nội thành ra nhà máy mới và đi vào sản xuất ổn định. Tháng 03/2004 Cục Quản lý Dược công nhận dây chuyền sản xuất thuốc viên nhóm Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN.

- 02/2005: Được Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN trên các dây chuyền Non-Betalactam, thuốc nhỏ mắt, Betalactam.

- 2007: Chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Dược phẩm & Sinh học y tế theo Quyết định số 5838/QĐ –UBND, ngày 18/12/2006 của UBNDTP HCM. Là doanh nghiệp do nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- con theo quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 15/08/2006 của UBND TP.HCM. Tháng 03/2007 Cục Quản lý Dược tái kiểm tra và chứng nhận toàn bộ nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP ASEAN, GLP, GSP. 

- 2008 Công ty tiến hành sửa chữa, nâng cấp nhà máy theo tiêu chuẩn GMP WHO. 

- 05/2009 Cục quản lý dược tái kiểm tra và chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP WHO, GLP, GSP. 

- 06/2011 Cục quản lý dược tái kiểm tra và cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GLP, GSP. 

- 04/2013: Được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp - QUACERT cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

- 06/2014 được Cục quản lý dược tái kiểm tra và cấp giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO; GLP, GSP đồng thời kiểm tra mới 2 dây chuyền sản xuất dược phẩm. 

- 2015: Được Sở y tế đánh giá và cấp giấy chứng nhận GSP, GDP cho hệ thống bảo quản; phân phối và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho phạm vi kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

- 12/2015: Công ty TNHH MTV Dược Phẩm & Sinh Học Y Tế chuyển đổi sang Công ty Cổ Phần theo quyết định cổ phần hóa của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM. Tổ chức Đại Hội Cổ Đông thành lập Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm và Sinh Học Y Tế. 

- 02/2016 : Được Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng - Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp - QUACERT cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 13485:2004/13485:2003