Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiên Dược

Tiền thân công ty cổ phần Dược Phẩm Thiên Dược là công ty TNHH Thiên Dược được thành lập từ Trung tâm Nghiên Cứu Phát Triển Sản Xuất Dược Phẩm CRINA trực thuộc Công ty Dược Liệu TW2, tổng giám đốc là Dược sĩ, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Ngày 27/04/2007 Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP.HCM đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102049620 cho Công ty TNHH Thiên Dược.

Để có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh bền vững và lâu dài, Công ty TNHH Thiên Dược đã chuyển Trụ sở chính và nhà máy sản xuất về Tỉnh Bình Dương và đã được phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy phép kinh doanh số: 4602003336 ngày 03/03/2008.
Từ ngày 03/07/2019 đã chuyển đổi từ công ty TNHH Thiên Dược thành công ty cổ phần Dược Phẩm Thiên Dược với số đăng ký kinh doanh 0304943782