Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế CTT Việt Nam

Công ty cổ phần Dược Phẩm Quốc Tế CTT Pharma được thành lập ngày 28/06/2009. Đăng kí kinh doanh số GPKD/MST: 0104020917 Do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà nội cấp.

Phạm vi kinh doanh: