Công ty Cổ phần Dược Phẩm Lavitco (LAVITCO.,JSC)

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LAVITCO

Mã số thuế: 0104039315
Tên giao dịch: LAVITCO PHARMA JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: LAVITCO.,JSC
Ngày cấp giấy phép: 08/07/2009
Ngày hoạt động: 08/07/2009
Giấp phép kinh doanh: 0104039315