Công ty cổ phần Dược phẩm Diva

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIVA

Tên giao dịch: DIVA PHARMACEUTICAL JSC

Mã số thuế: 0106956645

Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Ngày cấp giấy phép: 25/08/2015

Ngày bắt đầu hoạt động: 25/08/2015

Ngành nghề kinh doanh: