Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (BEPHARCO)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre tiền thân là phòng Bào chế thuốc của Ban Dân Y Bến Tre, được thành lập từ năm 1963. Trong những năm kháng chiến, phòng bào chế đã sản xuất và cung ứng thuốc men phục vụ cho cấp cứu, điều trị cho thương bệnh binh, cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh với trên 30 sản phẩm gồm các dạng thuốc tiêm, dịch truyền, thuốc viên các loại và thuốc nước…..

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BẾN TRE

Tên viết tắt: BEPHARCO

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN    

1983: Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai doanh nghiệp là Công ty Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1976) và Xí nghiệp Dược phẩm tỉnh Bến Tre (được thành lập năm 1978).

1992: Xí nghiệp Liên hợp Dược Bến Tre được đổi tên thành Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre – Bepharco. Khi đó Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre – Bepharco có nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế.

2004: Công ty Dược & Vật tư Y tế Bến Tre – Bepharco chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần. Vốn điều lệ của Công ty sau cổ phần hoá là 20 tỷ đồng (tương đương 2 triệu cổ phần), trong đó nhà nước chiếm cổ phần chi phối 51% vốn điều lệ tương đương 1,02 triệu cổ phần.

2007: Công ty phát hành thêm 1 triệu cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) theo giấy phép phát hành số 159/UBCK-GCN do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 30/08/2007. Tỷ lệ sở hữu của Nhà nước giảm từ 51% xuống còn 34%.

2009: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (BEPHARCO) chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là DBT (theo quyết định niêm yết số 657/QĐ-SGDHN do Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ký ngày 13/10/2009)

2014: Tăng vốn điều lệ lên 69,9 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tháng 12/2014: Cổ đông Nhà nước và các cổ đông lớn khác thực hiện thoái vốn tại DBT.

2015: Tăng vốn điều lệ lên 76.998.080.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức lần 2 năm 2014.

2016: Công ty hoàn tất việc phát hành thêm 4.314.686 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 76.998.080.000 đồng lên 123.144.940.000 đồng.