Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm T Pharma

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần
Ngày cấp giấy phép: 10/10/2018
Ngày hoạt động: 10/10/2018 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt độn