Công ty cổ phần dược liệu N&M

Công ty cổ phần dược liệu N&M, tên quốc tế Lieu N&m Medicine Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dược Liệu N&m. Công ty cổ phần dược liệu N&M có nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh.