Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vinet (VINETPHARMA CO., LTD)

Tên giao dịch: VINETPHARMA CO., LTD
Tên viết tắt: VINETPHARMA CO., LTD
Ngày cấp giấy phép: 21/10/2010
Ngày hoạt động: 21/10/2010
Giấp phép kinh doanh: 0104967786