Cilag AG.

Cilag AG là một công ty dược phẩm của Thụy Sĩ. Cilag là công ty con của tập đoàn dược phẩm khổng lồ Johnson & Johnson của Mỹ. Các hoạt động tiếp thị toàn cầu của công ty được điều hành bởi Janssen-Cilag, một công ty hợp nhất với một công ty con khác của Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals.