CCM - Malaysia

CCM là một công ty hóa chất hàng đầu tại Malaysia với hơn 50 năm chuyên môn trong ngành.

Thế mạnh cốt lõi của CCM là trong các hóa chất và polymer đặc biệt.

CCM hiểu các ngành khoa học sáng tạo, không giống ai. Đó là trong DNA của chúng tôi để tìm kiếm các giải pháp đột phá để giúp nâng cao cuộc sống của những người xung quanh chúng ta - khách hàng, cộng đồng và thế giới.