CBF Pharmaceutical Factory (CBF Pharma Co.,Ltd)

Ngày thành lập: Ngày 1 tháng 1 năm 1995.

Lĩnh vực kinh doanh: Nhà sản xuất sản phẩm thuốc, xuất nhập khẩu dược phẩm, thiết bị y tế, sản phẩm chẩn đoán và vật tư phòng thí nghiệm. người thông qua chăm sóc y tế.

CBF PHARMA Co., Ltd. được thành lập theo luật pháp của CHDCND Lào và bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại vào tháng 1 năm 1995.