Briogen

Briogene là thành viên của Getz Healthcare. Getz Healthcare là nhà phân phối thiết bị và dụng cụ y tế hàng đầu Châu Á và Hoạt động tại 9 quốc gia trên khắp Châu Á.
Briogene là một nhà cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe đa dạng.Briogene cung cấp nhiều loại sản phẩm sử dụng trong các lĩnh vực chẩn đoán y tế, điều trị và quản lý bệnh tật.