Biofarma

Biofarma phát triển và sản xuất các loại thuốc phức tạp về công nghệ cho những người cần hỗ trợ liên tục để cải thiện sức khỏe cũng như cho những bệnh nhân cần giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp: chăm sóc đặc biệt, trong các bệnh về máu và trong một loạt các bệnh ung thư.