Biofaktor Sp.z.o.o

Biofaktor là một công ty dược phẩm hiện đại của Ba Lan, chuyên sản xuất thuốc kháng sinh, sulfonamid, thức ăn hỗn hợp, chất bổ sung.