Bioavenir

BioAvenir là một công ty dược phẩm thuộc sở hữu gia đình chuyên cấp phép, đăng ký và thương mại hóa dược phẩm và các sản phẩm đặc biệt ở Israel cho cả thị trường tư nhân và tổ chức. Công ty đã đăng ký tại Israel và bắt đầu hoạt động tiếp thị tích cực trong nửa cuối năm 2004. Các cổ đông của công ty đang tham gia vào một hoạt động kinh doanh tại Vương quốc Anh.