Bio-Samsung (Samsung Biologics)

Với các phê duyệt quy định đã được chứng minh, dung lượng trang web lớn nhất và thông lượng nhanh nhất, Samsung Biologics là đối tác được trao giải thưởng được lựa chọn và có khả năng duy nhất cung cấp các dịch vụ liền mạch từ phát triển, sản xuất đến dịch vụ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm ở mọi giai đoạn cho các sản phẩm dược phẩm sinh học trong khi đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn cầu.