Bard Pharmaceuticals Limited

Bard Pharmaceuticals được thành lập vào năm 1966 với vai trò là bộ phận sản xuất và chuỗi cung ứng của Napp Pharmaceutical Group. Bard Pharmaceuticals Ltd sản xuất, đóng gói và cung cấp sản phẩm đến hơn 40 quốc gia trên thế giới, giúp mang lại lợi ích cho cuộc sống của nhiều bệnh nhân.