Atco Laboratories Ltd

ATCO Laboratories Limited là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp dược phẩm của Pakistan và đã phục vụ hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước trong bốn thập kỷ qua.

ATCO phát triển, xây dựng và tiếp thị thuốc generic chất lượng cao tại cơ sở sản xuất tuân thủ cGMP hiện đại của mình có trụ sở tại Karachi, là trung tâm công nghiệp của Pakistan.

ATCO được chứng nhận cGMP từ Cơ quan Dược phẩm Pakistan (DRAP) và có các chứng nhận khác từ các cơ quan y tế khác nhau trên thế giới.