Anfarm hellas S.A.

ANFARM Hellas SA, Nhà sản xuất Dược phẩm EU EU , được thành lập năm 1967 bởi người sáng lập và chủ tịch của ông, ông Apostolos Nicolaou với tầm nhìn cung cấp dược phẩm chung chất lượng cho mọi quốc gia trên thế giới.

Ngày nay, ANFARM , là nhà sản xuất dược phẩm chung có uy tín với hoạt động xuất khẩu mở rộng trên toàn thế giới, thông qua cấp phép, xuất khẩu trực tiếp và là nhà sản xuất bên thứ ba.