Amgen

Amgen là một trong những công ty công nghệ sinh học hàng đầu thế giới. Amgen là một công ty dựa trên các giá trị, bắt nguồn từ khoa học và sự đổi mới để biến những ý tưởng và khám phá mới thành thuốc chữa bệnh cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.