Aldo-Union

Aldo-Union, được thành lập như một phòng thí nghiệm dược phẩm vào năm 1961. Aldo-Union là công ty đầu tiên trên thế giới thương mại hóa, dưới dạng sản phẩm thuốc, sulfadiazine bạc trong kem và trong bình xịt (kem Silvederma và bình xịt Silvederma)