Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd.

Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltdhoạt động như một công ty dược hợp đồng. Công ty sản xuất, cung cấp và xuất khẩu nhiều loại công thức khác nhau ở dạng viên nén, viên nang, thuốc uống dạng lỏng, xi-rô khô, thuốc tiêm, đường tiêm thể tích nhỏ, thuốc nhỏ mắt / tai và ống tiêm chứa sẵn.