Aju Pharm Co., Ltd - Korea

Aju Pharm bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1953, là một công ty dược phẩm nổi bật tại Hàn Quốc cung cấp hơn 120 loại dược phẩm chất lượng cao.