Ajinomoto Pharmaceuticals Co.,Ltd.

Ajinomoto Pharmaceuticals Co.,Ltd. sản xuất thuốc. Công ty nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán các loại dược phẩm chủ yếu dành cho các bệnh đường tiêu hóa và bệnh chuyển hóa. Ajinomoto Pharmaceuticals cũng bán thực phẩm y tế.