AFLANAMED

AFLANAMED là một trong những công ty phát triển nhanh nhất ở Châu Âu cung cấp các dịch vụ toàn diện trong lĩnh vực phát triển, đăng ký và sản xuất thực phẩm chức năng, thiết bị y tế và thuốc điều trị bệnh.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất dựa trên công thức nấu ăn ban đầu của chúng tôi cũng như những công thức do khách hàng phát triển và đặt hàng. Chúng tôi mở rộng phạm vi dịch vụ của mình một cách có hệ thống với các hình thức sản xuất mới để có thể cung cấp dịch vụ sản xuất theo hợp đồng toàn diện cho lĩnh vực dược phẩm. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm chất lượng cao nhất - cả chu kỳ phát triển và quy trình sản xuất đều được kiểm soát chặt chẽ.

Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất tại nhiều nước Châu Âu như Ý, Ba Lan, Đức và Pháp.