Acutronic Medical System AG - Thụy Sĩ

ACUTRONIC Medical Systems AG được thành lập năm 1981 tại Thụy Sĩ. Ngày nay, ACUTRONIC là một công ty tư nhân phát triển, sản xuất và phân phối các giải pháp giám sát & thông gió công nghệ cao cho NICU / PICU, ICU và vận chuyển chăm sóc đặc biệt