Aculife Healthcare Private Limited

Aculife Healthcare Private Limited là công ty dược phẩm chuyên về Sản xuất dịch truyền y tế, thiết bị y tế dùng một lần và thuốc chăm sóc đặc biệt.

Aculife Healthcare Private Limited có mục tiêu làm cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trở nên dễ tiếp cận với đại chúng, Aculife đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất thuốc tiêm, thiết bị y tế và công thức dược phẩm lớn nhất thế giới.