Acare Technology Co., Ltd. - Đài Loan

Acare Technology là một công ty được chứng nhận ISO13485 & GMP với hệ thống kiểm soát chất lượng tốt tại Đài Loan. Mỗi đơn vị sản phẩm của họ đã được tiến hành kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhất trước khi xuất xưởng. Công ty chuyên về các sản phẩm liên quan đến hô hấp từ thiết bị chẩn đoán đến điều trị oxy để cung cấp mua hàng toàn diện và đáng tin cậy. Đáp ứng yêu cầu về sản phẩm là sứ mệnh ưu tiên của Acare Technology, và sự hài lòng là năng lượng của họ cho dịch vụ chất lượng cao. Sản phẩm chính được cung cấp: