AbbVie

AbbVie là gì?

  • AbbVie  là hãng dược phẩm toàn cầu. Tại AbbVie, chúng tôi kết hợp khoa học, chuyên môn và niềm đam mê tiên tiến để giải quyết các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và có tác động đáng kể đến cuộc sống của mọi người. Xem cách chúng tôi cải thiện chăm sóc sức khỏe trên cơ sở toàn cầu.

Đội ngũ 30.000 nhân viên

  • Nhân viên của chúng tôi là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà truyền thông, chuyên gia sản xuất và chuyên gia quản lý có mặt trên toàn cầu. Chúng tôi liên tục làm việc để tạo ra các giải pháp vượt ra ngoài việc điều trị bệnh để có tác động tích cực đến cuộc sống của bệnh nhân, đối với xã hội và trên chính khoa học.

Một công ty dược phẩm sinh học định hướng nghiên cứu

  • Chúng tôi là một công ty đảm nhận những thách thức sức khỏe khó khăn nhất. Nhưng chúng tôi làm nhiều hơn là chỉ điều trị bệnh. Chúng tôi đang đáp ứng nhu cầu về sức khỏe của mọi người và xã hội trên toàn cầu.