Kim tiêm cho đầu bút tiêm Insulin - Microfine BD 4mm - Của Mỹ
Bạn có thể mua hàng tại