Kim luồn tĩnh mạch Vasofix Safety 22G BBraun
Bạn có thể mua hàng tại